هفت قطعه از عباس کیارستمی

(1)

گرگی

گرسنه در برف

گوسپندان

خفته در آغل

سگ نگهبان

بر در.

(2)

در خیالم

درختی است

که میوه‌هایش

به غارت می‌رود

به‌هنگام طلوع آفتاب.

(3)

در شبی بی‌ستاره

به چاهی فرومی‌روم

که انتهایش

به گل سفیدی می‌رسد

پنج-پر.

(4)

در ماهی قزل آلا

خفته در کنار هم

در بستر سفید بشقاب.

(5)

زندگی

تهمت ناروایی است

بر بینوایان.

(6)

در زندگی من

نقش تصادف

بیش از تصمیم

نقش تنبیه

بیش از تشویق

نقش

دشمن

بیش از دوست.

(7)

قلبم را

جداگانه به خاک

بسپارید

شکستنی است.


برگرفته از کتاب دوزبانه‌ی «گرگی در کمین: گزیده شعرهای عباس کیارستمی. برگردان انگلیسی کریم امامی و مایکل بی‌یرد. انتشارات سخن، 1384.